Spolupráce s AFS

Attila Szücs navštěvoval Gymnázium Žatec, Studentská 1075, 438 01 Žatec, Česká republika od 1. září 2020 do 30. června 2021 jako řádný žák. Byl zařazen do třetího ročníku. Kvůli koronavirové pandemii absolvoval většinu vyučovacích hodin online. Pravidelně pracoval v těchto předmětech: čeština, angličtina, dějepis, zeměpis, matematika, biologie a tělesná výchova. Účastnil se hodin německého jazyka se studenty 3. ročníku na mírně pokročilé úrovni.

Když Attila studium v Žatci zahájil, neovládal český jazyk. Během školního roku dosáhl velkého pokroku a nyní je schopen plynule komunikovat. Navzdory obtížím s novým jazykem, které měl na začátku, vždy tvrdě pracoval pomocí slovníku a svých spolužáků. Aktivně se podílel také na týmové práci. Během druhého pololetí mohl vyučování sledovat individuálně. 

Na podzim se mu v hodině zeměpisu podařilo představit prezentaci v angličtině o své rodné zemi a její kultuře. V červnu přednesl během vyučovací hodiny prezentaci o Maďarsku v českém jazyce.

Attila se navíc v březnu zúčastnil ekologické akce „Ukliďme Česko“, když uklízel odpad v okolí města. Pokud jde o tělesnou výchovu, je třeba zdůraznit, že se v červnu zúčastnil školního fotbalového turnaje.

Attila Szücs se od samého začátku dobře integroval do školního kolektivu a vytvořil si přátelské vztahy ve třídě i mimo ni. Zažil české tradice o Vánocích a Velikonocích. Vždy působil jako velmi přátelský, otevřený, vstřícný, tolerantní, kooperativní a měl zájem o nové zkušenosti.Veliké poděkování patří kromě třídní učitelky zejména hostitelské rodině Dolejšových.

Skip to content