Ředitelské volno 18.11.2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 v platném znění stanovuji na  pátek 18.11.2022  volný den. Třídní učitelé informují zákonné zástupce žáků.

V Žatci dne 13.11.2022

 

PaedDr. Miroslav Řebíček

ředitel školy

Skip to content