Ředitelské volno 22.12.2022

 

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 v platném znění stanovuji na čtvrtek 22.12.2022 volný den. Třídní učitelé informují zákonné zástupce žáků.

V Žatci dne 12.12.2022

PaedDr. Miroslav Řebíček

ředitel školy

Skip to content