Ročníkové práce

Součástí výuky v septimě a 3. ročníku je také Ročníková práce. Studenti si mohu vybrat téma a vedoucího své ročníkové práce v různých oborech, které naleznete v následujícím odkazu:

Obory ročníkových prací

Díky této zkušenosti studenti získají dovednosti, které využijí dále při studiu na vysoké škole nebo v jakémkoli intelektuálním zaměstnání.

Studenti se naučí:

– samostatně a tvořivě pracovat

– správně upravovat práce v textových dokumentech

– obhajovat práci před odbornou porotou

– prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců

Odměnou pro ty nejlepší je pak určitě účast v SOČ a případný následný postup do celostátního kola, kde mají možnost seznámit se s mnoha talentovanými studenty z různých oborů. Takové setkání je velmi motivující k další práci a pokud je práce opravdu na vysoké úrovni, může být dokonce vybrána i k reprezentaci SOČ v zahraničí.

Skip to content