Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté studium. Více informací najdete zde:

https://www.gymnaziumzatec.cz/vyhlaseni-prijimaciho-rizeni/

 

Skip to content