Základy společenských věd

„Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým a rostoucím obdivem a úctou; hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.“

                                                                                                                              Immanuel Kant

Úvod

Smyslem předmětu je usnadnit žákovi orientaci v současném světě a připravit ho na samostatný a odpovědný občanský život s aktivním přístupem ke společenským problémům. Předmět přináší základní informace z psychologie, sociologie, práva, ekonomie, religionistiky, etiky a filosofie.

    Učebny

    Předmět ZSV vyučujeme ve všech velkých učebnách, zejména v učebně 51, 41, 38, učebny jsou vybaveny didaktickou technikou.

    Učební plán

    Předmět základy společenských věd byl vytvořen ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ z RVP GV. Učební plán naleznete v aktuálním ŠVP.

    Časová dotace předmětu je 2 hodiny týdně v prvních třech letech studia. Ve třetím ročníku a septimě může žák volit dvouhodinový seminář, ve čtvrtém ročníku a oktávě pak seminář s čtyřhodinovou dotací týdně, seminář je zaměřen na prohlubování a rozšiřování učiva a na přípravu k maturitní zkoušce.

    Metody práce, exkurze

    Frontální výuku doplňuje skupinová práce, exkurze (Parlament ČR) a návštěvy institucí (např. městský úřad, úřad práce, soud), přednášky či besedy se zajímavými osobnostmi. Žáci připravují prezentace, referáty, projekty.

    Ročníkové práce

    Ve školním roce 2020/2021 byla témata ročníkových prací často spojena s aktuálním epidemiologickým problémem např.

    Dopad koronavirové pandemie na psychiku mládeže (v 1. pololetí roku 2020)

    Ekonomické dopady na podnikatele a firmy v době a po době COVID-19 v ČR

     

    a dále třeba:

     

    Léčba poruchy příjmu potravy očima pacienta

    Možnosti využití sebeobrany

    Příčiny úzkostí a depresí u středoškoláků

    Studentské daně a jak na ně

    Život seniorů v pobytových zařízeních

     

    Mnoho prací uspělo v krajském kole soutěže SOČ.

    Učebnice, které používáme

    „Odmaturuj ze společenských věd“, nakladatelství Didaktis

    Vyučující

    Mgr. Stanislava Hafnerová

    pedagog

    Mgr. Pavel Baroch

    pedagog

    Mgr. Martin Kadeřávek MBA

    pedagog

    Mgr. Lenka Kafková

    pedagog

    kafkova@gymnaziumzatec.cz

    kabinet č. 26 

    PaedDr. Miroslav Řebíček

    pedagog

    Skip to content