Žatečtí gymnazisté dobyli FCE

V sobotu 8. 1. 2022 skládali studenti žateckého gymnázia jazykovou zkoušku B2 First Cambridge English, známou dříve jako FCE. Prestižních mezinárodních zkoušek z angličtiny se zúčastnilo 15 studentů 4. ročníku a oktávy. Zkoušky organizovalo a realizovalo Evropské centrum jazykových zkoušek, s nímž škola navázala spolupráci.  

Cambridge English jsou prestižní mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny, vyvíjené jednou z nejstarších a nejznámějších akademických institucí na světě, Cambridge Assessment English. Certifikát slouží jako doklad o jazykové kvalifikaci a je uznávaný komerčními, akademickými i státními institucemi na celém světě. 

„U zkoušek prokazují kandidáti hlubokou znalost jazyka ve čtyřech dovednostech, porozumění čtenému textu a práci s jazykem, poslech, písemný a mluvený projev,” upřesňuje Martin Kadeřávek, vyučující anglického jazyka. 

Jazykový certifikát přináší svému držiteli mnohé výhody. Některé vysoké školy za něj přidávají bonusové body u přijímacích zkoušek, je vstupenkou na zahraniční studium či stáž, významnou položkou v životopise uchazeče o kvalifikovanou práci či brigádu v zahraničí. „Na našem gymnáziu jím lze také za určitých podmínek nahradit profilovou maturitní zkoušku z jazyka,” dodává ředitel gymnázia Miroslav Řebíček. 

Všech 15 našich studentů u zkoušky uspělo. Více jak polovina dosáhla na vysoké bodové skóre, které odpovídá jazykové úrovni C1. Úspěch studentů u zkoušky je dokladem kvalitní výuky anglického jazyka na naší škole,uzavírá ředitel školy. 

Skip to content