Biologická olympiáda – kategorie D a C

Ve dnech 6.2. a 7.2. 2023 proběhlo školní kolo biologické olympiády kategorie D (prima, sekunda) a C (tercie, kvarta). Zúčastnilo se celkem 11 studentů (6 v kategorii D, 5 v kategorii C). Plnění všech úkolů bylo časově náročné, proto jsme je rozdělily do dvou dnů. V pondělí 6.2. proběhlo praktické poznávání organismů a v úterý 7.2. studenti plnili testové otázky a laboratorní úkoly.
Do okresního kola v kategorii D postoupili studenti z primy: Matěj Rybár (3.místo), Miluše Fialová (2.místo) a Petr Krupka (1.místo). V kategorii C do okresního kola postoupili studenti kvarty: Filip Parpel (3.místo), Zdeněk Strýhal (2.místo) a Jana Havelková (1.místo).
Tímto všem zúčastněným děkujeme za účast a poctivé plnění všech úkolů a postupujícím držíme palce v okresních kolech.

Skip to content