Zřizovatel: Ústecký kraj

Aktuality

Sdělení ředitele

Podle nařízení ministerstva zdravotnictví ČR musí žáci od 18.9.2020 nosit roušku i během vyučování. Doporučujeme vybavit žáka zásobou roušek v hygienickém balení.

Miroslav Řebíček
ředitel školy

3. ročník turnaje Pepi Bicana

Připomenutí akce minulého školního roku. V úterý 29. června 2020 se uskutečnil studenty oblíbený školní turnaj Pepi Bicana v malé kopané.

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého“, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

• příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

• příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

• příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Gymnázium Žatec je zapojeno do mezinárodního projektu ERASMUS+

Erasmus

Novinový článek o projektu - Niedersächsische Allgemeine - Setkání koordinátorů v Bremerhaven

Vzdělaný pedagog – záruka kvalitního vzdělávání

Erasmus

Naše škola


Celá fotogalerie

Ke stažení

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz 2020/2021 - informace a přihláška (.doc)

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban