Dějepis

„Dějiny nejsou přece „jinde“! Jsou tady, děláme je my všichni…; naše každodenní dobré či špatné počínání je jejich konstruktivní součástí; život není vně dějin a dějiny nejsou vně života.“

Karl Raimund Popper

Úvod

Cílem dějepisu je nejen seznámit žáky s milníky světových a národních dějin, ale právě tento předmět umožňuje rozvoj tak zvaných měkkých dovedností: práce s textem, vyhledávání informací, zpracování informací různou formou (grafy, tabulky, Vénnovy diagramy, komiksy), posiluje komunikační dovednosti (diskuse, skupinová práce) a v neposlední řadě efektivně umožňuje rozvoj kritického myšlení. 

    Učebny

    K výuce dějepisu je primárně určena učebna č. 51, je vybavena nástěnnými mapami, dějepisnými atlasy a odbornou literaturou. 

    Učební plán

    Aktuální učební plán je k nahlédnutí ve Školním vzdělávacím programu. 

    Dějepis je vyučován do 3. ročníku/septimy a ve 3. r./septimě a 4. r./oktávě je možné si zvolit dějepisný seminář. 

    Ve školním roce 2022/23 se gymnázium zapojí do projektu Dějepis+, který je zaměřen na badatelskou výuku moderních dějin 20. století, který bude realizován ve třídě kvarta.

    Exkurze 

    Výuku dějepisu doplňují tematické exkurze, jež jsou zpracované v plánu exkurzí. Součástí je návštěva Regionálního muzea K. A. Polánka (pravěk + tematické výstavy), pevnost a ghetto Terezín, Památník heydrichiády v Praze, Památník Lidice, Pražský hrad a královská cesta, Vyšehrad. 

    Soutěže a olympiády

    Pravidelně se naši žáci nižšího gymnázia (tercie, kvarta) zúčastňují Olympiády v dějepisu. 

    Vyšší gymnázium se již přes dvacet zapojuje do Mezinárodní dějepisné soutěže gymnázií v Chebu. Tato soutěž probíhá dvoukolově, přičemž naše týmy se pravidelně nominují do celostátního kola.  

    Ročníkové práce

    2019/2020 Jan Baroch – Historie Záchranné služby v Ústeckém kraji. 

    2019/2020 Markéta Bizíková – Historie mojí rodiny na pozadí událostí 20. století. 

    2019/2020 Klára Mildnerová – doplníme 

    2020/2021 Tereza Sismilichová – Letiště Korea u Žatce (účast v SOČ) 

    2020/2021 Barbora Belanová – doplníme 

    2020/2021 Nikola Fialová – doplníme 

    2020/2021 Filip Geissel – ……..(účast v SOČ – 2. místo v krajském kole) 

    Učebnice, které používáme

    Na nižším gymnáziu používáme řadu učebnic nakladatelství Fraus. 

    Na vyšším gymnáziu využíváme učebnice nakladatelství SPN. 

    Vyučující

    Mgr. Stanislava Hafnerová

    pedagog

    Mgr. Martin Kadeřávek

    pedagog

    Mgr. Miluše Botková

    pedagog

    Mgr. Tereza Benešová

    pedagog

    Mgr. Kamila Kuffová

    pedagog

     kuffova@gymnaziumzatec.cz

    kabinet č. 39

    Mgr. Jana Krupková

    pedagog

    Fotogalerie

    Skip to content