Dějepisný seminář 3. ročníku a septimy

Studenti a studentky dějepisného semináře 3. ročníku a septimy absolvovali v průběhu školního roku několik exkurzí – například navštívili expozici pravěku v Polánkově muzeu či výstavu Žatecký průmysl v budově Staré papírny. 

Na konci května a na počátku června je čekaly dvě zajímavé akce. 

Výstava „Žatecký poklad“ v městském muzeu představila studentům evropský unikát, který obsahuje vzácný nález zlatých a stříbrných předmětů v celkové váze téměř tři kilogramy, jsou to mince, hřivny, zdobené zlaté šperky. Jde o nejbohatší nález v Čechách z doby před rokem 1050. Poklad byl objeven při kopání základů na dnešním Chmelařském náměstí v roce 1937. Návštěvu expozice jsme si předem rezervovali, neboť přímo do pokladnice může vstoupit pouze 12 osob na omezenou dobu. Je to opravdový zážitek. Před tím se studenti seznámili s informacemi o nálezu pokladu a o době, kdy byl uložen do země. Nástěnné panely doplňují zajímavá videa s ukázkami starých řemeslných technik při výrobě šperků, ražbě mincí, odlévání hřiven apod.

Další exkurze nás vedla do Prahy.  V historických budovách Památníku osvobození v Praze na Žižkově je po rekonstrukci z let 2018 – 2022 umístěna nová expozice vojenských dějin u nás od husitství až po současné vojenské mise Armády ČR, která je doplněna o dějiny české státnosti. Vedle stovek exponátů  – historických předmětů, dokumentů, fotografií jsou zde i mnohé audiovizuální prostředky; zajímavostí jsou „předměty s příběhem“. K „pokladům“ muzea patří zbrojnice či klenotnice, dále zaujmou vojenské technologie, zbrojní výroba nebo muzejní zpracování významných dějinných událostí.

Všechny exkurze byly obohacením a rozšířením obzorů studentů v oboru historie. Vydařily se.

Stanislava Hafnerová

Skip to content