Informatika

“Rychlost načtení webové stránky tvým počítačem je nepřímo úměrná tomu, jaký zájem o ni máš.”

Murphyho zákon 

Úvod

Celosvětová pavučina (World Wide Web) byla vyvinuta, aby se stala místem pro ukládání lidských vědomostí. Místem, které umožňuje lidem ze vzdálených míst vyměňovat si nápady a pracovat na společných projektech.”  Tim Bernes-Lee (vědec CERN, autor WWW), 1994 

Učebny

Výuka probíhá ve 2 učebnách vybavených 16 a 25 počítači, audiovizuální technikou, klasickou a sklokeramickou tabulí, data-projektorem. Žáci jsou rozděleni do skupin. 

Učební plán

Informatika a výpočetní technika se vyučuje ve všech ročnících víceletého i čtyřletého gymnázia.  

Týdenní dotace dle ŠVP od 1.9.2023 jsou: prima – kvarta 1 hodina týdně; kvinta – septima, 1. – 3. ročník 2 hodiny týdně; v oktávě a 4. ročníku je volitelný seminář z informatiky s časovou dotací 4 hodiny týdně. 

V kvintě a v 1. ročníku je součástí učebního plánu výuka psaní všemi deseti. 

Licenční program školy

Škola se účastní licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution (EES smlouva) pro školy Ústeckého kraje, zaměřeného na poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft. Studenti a zaměstnanci školy mají k dispozici softwarový balík Microsoft 365 A3 nejen ve škole, ale i pro domácí použití.

 

Soutěže a olympiády

Studenti s vyšším zájmem o informatiku se mohou zúčastnit soutěží jako jsou:

Logická olympiáda

V soutěži Logická olympiáda studenti žateckého gymnázia pravidelně postupují do krajských kol. Největšího úspěchu dosáhla Barbora Belanová, která se v roce 2018 probojovala do celostátního finále.

Prezentiada

Ročníkové práce

Studenti se zájmem o informatiku mohou své znalosti prohlubovat při tvorbě ročníkových prací. Témata jsou volena z oblasti hardwaru i softwaru. Získané zkušenosti mohou být prospěšné při dalším studiu na vysoké škole.

Vyučující

Milan Řezáč

pedagog

Mgr. Iva Grafnetrová

pedagog

Ing. Jana Fadrhonsová

pedagog

Fotogalerie

Skip to content