Maturity

Maturita

Maturita. Okamžik v životě, který ovlivní kariéru každého studenta střední školy. Několik dní, během kterých dojde k završení mnoha let zasvěcených studiu. Od této chvíle můžete ve formulářích zaškrtávat kolonku „ukončené středoškolské vzdělání“ a v životopise se bude vyjímat „s maturitou“. Takový význam má zkouška dospělosti.

SPOLEČNÁ ČÁST

  • 2 povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk nebo matematika
  • maximálně 2 nepovinné zkoušky: z nabídky: cizí jazyk, matematika

PROFILOVÁ ČÁST

  • 2–3 povinné zkoušky
  • stanovuje RVP (rámcový vzdělávací program)/ředitel školy
  • maximálně 2 nepovinné zkoušky
  • nabídku stanovuje ředitel školy

„Zkouška dospělosti“ je jistojistě velký nápor na nervovou soustavu a způsobuje obrovský stres. Je bezesporu důležitým milníkem v životě studenta, ale moudrý člověk by slušně řečeno dodal: „Když nejde o život, nejde o nic“. Vytvořte si plán učiva, průběžně se připravujte a u maturity ze sebe vydejte maximum. Dobré výsledky se určitě dostaví.

Skip to content