Občanská výchova

Poznej sám sebe!

Úvod

Cílem předmětu je formovat a rozvíjet žákovu osobnost, připravovat ho na roli občana, který si osvojil pravidla společenského soužití, mravní principy, právní vědomí, získal základní poznatky z psychologie, ekonomie, politologie, práva atd.

    Učebny

    Předmět OBV vyučujeme ve všech velkých učebnách, zejména v učebně 51, 41, 38.

    Učební plán

    Občanská výchova má časovou dotaci 1 hodinu v každém ročníku nižšího gymnázia. Do kvarty je navíc integrován tematický celek Svět práce a Finanční gramotnost s časovou dotací 1 hodina týdně.

    Metody práce, exkurze

    Ve výuce se uplatňují různé metody: brainstorming, analýza textu, hry, diskuse, skupinová práce, projekty, besedy, návštěva městských institucí apod. Chceme učit žáka myslet a zodpovědně jednat.

    Učebnice, které používáme

    Na nižším gymnáziu používáme řadu učebnic nakladatelství Fraus. 

    Vyučující

    Mgr. Stanislava Hafnerová

    pedagog

    Mgr. Pavel Baroch

    pedagog

    Mgr. Martin Kadeřávek MBA

    pedagog

    Mgr. Lenka Kafková

    pedagog

    kafkova@gymnaziumzatec.cz

    kabinet č. 26 

    PaedDr. Miroslav Řebíček

    pedagog

    Skip to content