Příběhy našich sousedů

Jako každý rok se i v letošním školním roce 2023–2024 studenti kvarty účastnili projektu Paměť národa – Příběhy našich sousedů. Gymnázium dlouhodobě spolupracuje s Domovem seniorů v rámci jiných projektů, a tak oslovilo pana ředitele Mgr. Petra Antoniho s prosbou o pomoc. Byl doporučen nejstarší člen pan Ing. Schejbal, kterému je nyní úctyhodných 95 let. K neformálnímu seznámení došlo na plese, kde pan Schejbal předvedl taneční sólo. Jeho úžasná vitalita v tomto věku je obdivuhodná. Oficiální setkání s celým školním týmem pak proběhlo v listopadu 2023 ve společenské místnosti Domova pro seniory. Vyprávění pana Schejbala bylo velmi poutavé a uchvátilo nás. Natáčení na kameru a diktafon provedli studenti až na třetím setkání, kde se zaměřili na nejzajímavější a nejdramatičtější části života pana Schejbala. Příběh oživili dobovými fotografiemi a moudrými, ale i vtipnými myšlenkami, které zanechaly nezapomenutelný dojem.

Než byl celý dokument hotov, probíhaly průběžné schůzky a konzultace s koordinátorkou Markétou Novotnou z Post Bellum, která vždy ochotně poskytovala rady a vysvětlení ke všem potřebným záležitostem.

V lednu 2024 se studenti zúčastnili audioworkshopu v Praze, kde se seznámili s technikami a dovednostmi programu pro stříhání nahrávky. Tento program umožňoval vložení dobových fotografií a záznamů z filmového archivu, které doplňovaly atmosféru vyprávění pamětníka. Další workshop na Základní umělecké škole v Lounech pod vedením lektorky Dominiky Prokopové posloužil ke zlepšení mluvy na mikrofon, správné artikulaci, intonaci hlasu a sebedůvěře při vystupování na jevišti.

Studenti se naučili klást vhodné otázky, zlepšili své prezentační dovednosti, trpělivost a důslednost při dokončení náročného úkolu. Práce na nahrávce, životopisu pamětníka, prezentaci a seznámení veřejnosti s celým projektem zabrala hodně času, ale byla obohacující. Studenti získali nové mediální dovednosti, posílili sebedůvěru při veřejném vystupování a rovněž i vztahy mezi generacemi.

Studenti přenesli životní příběh Františka Schejbala do své práce a doufám, že tato zkušenost jim přinese inspiraci nejen ve školních projektech, ale i v jejich osobním životě.

Děkuji celému týmu, Ester Jelínkové, Anetě Eliášové, Anně Duongové, Eliáši Koníčkovi a Janu Kunešovi za jejich společnou práci, píli a sblížení. Trpělivost a nasazení nás společně dovedlo ke skvělému výsledku.

Výsledky práce můžete vidět na https://www.pribehynasichsousedu.cz/lounsko/lounsko-2023-2024/.

Hana Anežka Lýrová

Skip to content