Přijímací řízení – výsledky

Vážení uchazeči, vážení rodiče!

Žádám pro usnadnění administrace přijímacího řízení, abyste dali škole co nejrychleji na vědomí informaci o Vašem rozhodnutí. Ve středu 3.5.2023 odpoledne se budeme snažit rozdat Vám rozhodnutí o přijetí i nepřijetí. Zvu Vás tímto znovu na setkání s Vámi k řešení administrativy JPZ. Osmileté studium od 15,00, čtyřleté studium od 16,00 v aule gymnázia. Na odkazu níže najdete anonymizované výsledky přijímacího řízení.

anonymní výsledky osmileté studim

anonymní výsledky čtyřleté studium

Skip to content