Přípravné kurzy

Přijímací zkoušky na víceleté gymnázium mohou pro děti v páté třídě znamenat jejich první větší setkání se stresem. Přípravné kurzy, které na našem gymnáziu nabízíme žákům poskytují nejen potřebné znalosti a tipy, jak přijímačky zvládnout co nejlépe, ale také klid a sebedůvěru, která je stejně důležitá jako zodpovědná příprava.

Opakování na přijímačky se zkušeným pedagogem je smysluplná podpora nejen vědomostí žáka, ale také jeho vnitřní motivace. Předáme dětem rady, na co se soustředit a jak si rozvrhnout čas při samotné zkoušce, aby proběhla co nejúspěšněji. Přípravný kurz obsahuje přípravu na testy z matematiky a českého jazyka.

I žákům 9. tříd základní školy nabízíme možnost připravit se na jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Obsahem kurzů z matematiky a českého jazyka je zopakování a procvičení vybraných kapitol učiva základní školy v návaznosti na podobu přijímací zkoušky.

Oba kurzy, jak pro žáky 5. ročníků ZŠ, tak pro žáky 9. ročníků ZŠ probíhají v budově našeho gymnázia vždy v druhém pololetí daného školního roku.

Přípravné kurzy 2023

Osmileté studium  (79-41-K/81 Gymnázium)

Čtyřleté studium  (79-41-K/41 Gymnázium )

Přihlaste se na přípravný kurz pro budoucí primány a uchazeče o čtyřleté studium:

Formulář přihlášky na kurz je na : https://www.gymnaziumzatec.cz/dokumenty-ke-stazeni/ nebo zde pod příspěvkem.

Přihlášku lze fyzicky odevzdat při DOD nebo poslat jako přílohu mailu paní zástupkyni ředitele: kafkova@gymnaziumzatec.cz

Den otevřených dveří proběhne ve  středu 10.1.2024 od 14:00 do 16:30

Termíny přípravných kurzů:

19.1., 26.1., 16.2., 23.2., 1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 5.4. – přijímačky nanečisto

Zahájení kurzu: 19.1.2024 od 14:15 v aule

Další setkání: vždy v pátek od 14:30 do 16:00 (mimo prázdniny)

Příprava bude probíhat na JPZ z MAT a CJL.  Kurzovné: 750.- Kč hotově při zahájení kurzu nebo na účet 123-3151210287 / 0100 (do zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno a příjmení uchazeče a obor studia)

Škola připravuje i další akce pro budoucí žáky i jejich rodiče. Sledujte náš web a další informační kanály školy. 

Přihláška na přípravný kurz pro uchazeče 5. a 9. třídy

Skip to content