Přípravné kurzy

Přijímací zkoušky na víceleté gymnázium mohou pro děti v páté třídě znamenat jejich první větší setkání se stresem. Přípravné kurzy, které na našem gymnáziu nabízíme žákům poskytují nejen potřebné znalosti a tipy, jak přijímačky zvládnout co nejlépe, ale také klid a sebedůvěru, která je stejně důležitá jako zodpovědná příprava.

Opakování na přijímačky se zkušeným pedagogem je smysluplná podpora nejen vědomostí žáka, ale také jeho vnitřní motivace. Předáme dětem rady, na co se soustředit a jak si rozvrhnout čas při samotné zkoušce, aby proběhla co nejúspěšněji. Přípravný kurz obsahuje přípravu na testy z matematiky a českého jazyka.

I žákům 9. tříd základní školy nabízíme možnost připravit se na jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Obsahem kurzů z matematiky a českého jazyka je zopakování a procvičení vybraných kapitol učiva základní školy v návaznosti na podobu přijímací zkoušky.

Oba kurzy, jak pro žáky 5. ročníků ZŠ, tak pro žáky 9. ročníků ZŠ probíhají v budově našeho gymnázia vždy v druhém pololetí daného školního roku.

Bližší informace o přípravných kurzech v tomto školním roce budou včas zveřejněny zde a v sekci AKTUALITY.

Skip to content