Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Naše škola se od 1. 10. 2022 zapojila do Operačního programu Jan Amos Komenský – výzva č. 02_22_003, Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Název školy příjemce:

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace

Projekt:

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/22_003/0001700

Název projektu:

Šablony JAK

Zahájení realizace projektu:

1. 10. 2022

Ukončení realizace projektu:

30. 9. 2024

Délka realizace:

24 měsíců

Výše podpory:

725 950 Kč

Cílem projektu je zvýšení kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím DVPP. Dále je projekt zaměřen  na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.

V rámci projektu jsme se zaměřili na následující aktivity (šablony):

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
1.III/11 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ

Skip to content