Volno ředitele školy – 22.12.2023

Volný den

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 v platném znění stanovuji na pátek 22.12.2023 volný den. Třídní učitelé informují zákonné zástupce žáků.

V Žatci dne 13.12.2023

PaedDr. Miroslav Řebíček

ředitel školy

Skip to content