Vyhlášení přijímacího řízení

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do čtyřletého studia pro školní rok 2021/2022

Ředitel Gymnázia, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb. v platném znění druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia žateckého gymnázia pro školní rok 2021/2022 pro obor vzdělávání:

79-41-K/41 Gymnázium – studium denní, délka studia 4 r. 0 měs.

předpokládaný počet volných míst: 5, z toho 1 místo na odvolání
termín pro podávání přihlášek: od 4.6.2021 do 25.6.2021 v sekretariátu gymnázia

Vyhlášení výsledků bude provedeno dne 28.6.2021.
Přihlášku je možno stáhnout i na našem webu nebo vyplnit přímo v sekretariátu školy.
Potvrzení o zdravotním stavu není požadováno

V Žatci dne 4.6.2021

PaedDr. Miroslav Řebíček
ředitel školy

Skip to content