Aktuality

Doplatek za cykloturistický kurz!

Doplatek za cykloturistický kurz!

Do 12.9. je třeba, aby studenti, kteří se zúčastní cykloturistického kurzu na Máchově jezeře, který se koná 20.9. -24.9. 2021 uhradili doplatek 1700 Kč. V případě neúčasti se strhne částka za dopravu. 1 . č.ú.: 123-3151210287/ 0100 2. variabilní symbol – rodné číslo...

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Ve dnech 15. - 17. 9. 2021 proběhne pro studenty nastupujících ročníků – tj. PRIMY a 1. ROČNÍKU a také pro studenty KVINTY v areálu firmy Cafex v Rakovníku adaptační kurz. Základní náplní akce, které se zúčastní třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence, je...

Fotografování žáků

Fotografování žáků

Ve čtvrtek 2.9.2021 se uskuteční fotografování žáků. Výuku zahajujeme podle rozvrhu hodin.

Skip to content