Návrat do sekce

Fyzika

Fyzika se vyučuje ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia.

Hodinové dotace jsou provedeny následujícím způsobem: (podle ŠVP platného od 1. 9. 2017)
sekunda, tercie, kvarta, kvinta, septima, první – 2 hodiny týdně;
sexta, septima, druhý a třetí ročník – 3 hodiny týdně.

Pro oktávu a čtvrtý ročník se otevírá fyzikální seminář a časovou dotací – 4 hodiny týdně.

Pro septimu a třetí ročník je možno navštěvovat fyzikální seminář zaměřený na laboratorní práce s časovou dotací – 2 hodiny týdně.

Výuka probíhá v učebnách vybavených audiovizuální technikou, klasickou sklokeramickou a interaktivní tabulí, data-projektorem.

Pro výuku fyziky v nižších ročnících gymnázia využíváme řadu učebnic Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia - autorského kolektivu pod vedením Doc. Dr. Ing. Karla Raunera, z Nakladatelství Fraus. Učebnice pro vyšší ročníky víceletého gymnázia a čtyřleté gymnázium byly zpracovány ve spolupráci s JČMF a vydalo je nakladatelství Prométheus.

Výuku fyziky zajišťují:
Mgr. Jaroslava Raganová
Mgr. Alena Zimmermannová
Ing. Vladimír Mynařík

Studenti se zvýšeným zájmem o fyziku se mohou účastnit fyzikálních soutěží – např. Archimediáda a Fyzikální olympiáda, Náboj, Náboj junior – soutěže jsou rozdělena do kategorií podle věku a probíhá ve všech ročnících gymnázia.

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban