Zpět na aktivity školy za školní rok 2016/2017

Aktivity školy za leden 2016/2017


.Dvojnásobný triumf plaveckých družstev našeho gymnázia na mistrovství ČR

Dne 21.1.2017 se v Litoměřicích konalo republikové finále v plavání středních škol.

Do zápolení nejlepších středoškolských plaveckých kolektivů se jako vítěz KF nominovalo chlapecké družstvo našeho gymnázia ve složení: Dvořák, Červenka, Urban F. Urban T., Haišman a Voráč. Překvapivě na základě dodatečné nominace si svou účast na republikovém šampionátu vybojoval také dívčí kolektiv naší školy ve složení: Halvátová, Pabiánová, Hrdinová, Svěcená, Haišmanová, Pohoriljak a Červenková.

Oběma plaveckým družstvům se v konkurenci 11 týmů v kat. dívek a 7 týmů v kat. chlapců mimořádně dařilo a oba naše celky získaly titul přeborníka ČR. Naše děvčata získala mistrovský titul s výrazným náskokem 23 bodů před stříbrnými děvčaty z Nového Jičína a bronzovým kolektivem ze Znojma. Chlapeckému družstvu naší školy se mistrovským titulem před druhými chlapci z Nového Jičína (náskok 11b.) třetími plavci z Náchoda podařilo navázat na titul z rep. šampionátu z r. 2014.

Základ konečného triumfu obou našich plaveckých kolektivů byl položen již úvodními štafetami 6x50 VZ, ve kterých se, stejně jako v závěrečných polohových štafetách, podařilo oběma našim kolektivům zvítězit. Individuálními výkony se velkou měrou o konečný týmový úspěch následně zasloužili také vítězové jednotlivých disciplín: Lucie Svěcená (50 M), Ella Pohoriljak (50 Z), Dominik Červenka (50 P) a Stanislav Voráč (50 VZ)

Také ostatní naši plavci se v konkurenci nejlepších z celé ČR neztratili: 2. Tomáš Urban (50Z), 3. Jakub Dvořák (50 M), 4. Filip Urban (50 VZ) a shodně na svých tratích 6. Radana Halvátová (50 M), Jana Haišmanová (50 Z), Denisa Hrdinová (50 P) a Ráchel Pabiánová (50 VZ).

Poděkování za skvělé sportovní výkony a vzornou reprezentaci naší školy a Ústeckého kraje patří nejen našim plavcům, ale také trenérům žateckého plaveckého oddílu, kde se naši mladí plavci připravují.

Pavel Baroch

Dvojnásobný triumf plaveckých družstev našeho gymnázia na mistrovství ČR
Dvojnásobný triumf plaveckých družstev našeho gymnázia na mistrovství ČR
.GYMNÁZIUM VYTÁHLO SVÉ TRUMFY

Odpoledne 11. ledna proběhl na našem gymnáziu den otevřených dveří. Jak už to na takových akcích bývá, základ tvoří především informace o přijímacím řízení a studiu na gymnáziu. A těch se příchozím dostalo vrchovatě jak od vyučujících jednotlivých předmětů, tak od vedení školy při souhrnné prezentaci gymnázia v reprezentativních prostorách auly. Ovšem nejenom informacemi živ je člověk, a tak se pedagogický sbor snažil vytáhnout z rukávu to nejzajímavější ze svých předmětů. Biologická sekce lákala na mikroskopování zvířecích tkání a orgánů či rostlinných pletiv a minerálů. Jelikož má gymnázium bohatou biologickou sbírku, mohli se návštěvníci kochat pohledem na tasemnice, žáby, pavouky, ba i chrostíky a jiné zajímavé tvory. Své znalosti z přírodovědy jste si mohli ověřit ve hře Riskuj. V prostorách pro výuku chemie probíhaly jak jinak chemické pokusy. V laboratoři pršel zlatý déšť, nepoeticky řečeno směs jodidu draselného a dusičnanu olovnatého. Žáci tercie si připravili zajímavé fyzikální pokusy, a tak v laboratoři fyziky hřměly blesky, bouřilo tornádo v lahvi, za pomoci jaru, vody a plynu do zapalovače hořely ruce. Ze škrobu a vody si žáci připravili tzv. newtonovskou kapalinu, kterou lze při zmáčknutí udržet v ruce, a další, na první pohled nepochopitelné kousky. Jazykáři alespoň demonstrovali výuku na interaktivních tabulích. Uchazeči si mohli vyzkoušet přijímací testy, prohlédnout si učebnice a učebny. Ovšem gymnázium není jenom učení. Možná je to k nevíře, ale i zde působí několik velmi zajímavých kroužků. Jedním z nich je kroužek robotiky, a tak jste mohli na chodbách potkat robotického hada, krokodýla či tank, všechno díla žáků tercie a kvarty. Šachisté si na tento den schovali svůj novoroční turnaj, který byl zároveň tréninkovou přípravou na soutěže, jichž se pravidelně účastní. A kdo došel až do druhého patra, mohl navštívit nově zrekonstruovanou knihovnu, která se pyšní několika tisíci svazky, a v ní si prohlédl úžasnou sbírku deskových her, které se na gymnáziu hrají každý pátek odpoledne.

Zdá se, že máme co nabídnout.

M. Botková

Gymnázium vytáhlo své trumfy
Gymnázium vytáhlo své trumfy


Zpět na začátek

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban