Návrat do sekce

Matematika

Výuka matematiky na Gymnáziu v Žatci

Matematika se vyučuje ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia.

Hodinové dotace jsou provedeny následujícím způsobem: (podle ŠVP platného od 1. 9. 2015)
prima, sekunda – 5 hodin týdně;
tercie, kvarta, kvinta, sexta, první a druhý ročník – 4 hodiny týdně;
septima, třetí ročník – 3 hodiny týdně;
oktáva a čtvrtý ročník – 2 hodiny týdně;

Pro septimu, oktávu, třetí a čtvrtý ročník se otevírá matematický seminář. Časová dotace 2 hodiny týdně platí pro septimu a třetí ročník; 4 hodiny týdně pro oktávu a čtvrtý ročník.

Hodinové dotace podle ŠVP platného od 1. 9. 2017 jsou rozděleny takto:
prima, sekunda – 5 hodin týdně;
tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva, první, druhý, třetí a čtvrtý ročník – 4 hodiny týdně;

Pro septimu, oktávu, třetí a čtvrtý ročník se otevírá matematický seminář s časovou dotací 2 hodiny týdně.

Výuka probíhá v učebnách vybavených audiovizuální technikou, klasickou sklokeramickou a interaktivní tabulí, data-projektorem.

Pro výuku matematiky v nižších ročnících gymnázia využíváme řadu učebnic Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - autorského kolektivu pod vedením RNDr. J. Hermana. Tyto učebnice vydalo nakladatelství Prométheus učebnice pro vyšší ročníky víceletého gymnázia a čtyřleté gymnázium byly zpracovány ve spolupráci s JČMF a vydalo je opět nakladatelství Prométheus.

Výuku matematiky zajišťují:
Mgr. Alena Brožovská
Mgr. Jaroslava Raganová
Mgr. Halina Vysopalová
Mgr. Alena Zimmermannová

Studenti se zvýšeným zájmem o matematiku se mohou účastnit matematických soutěží - Pythagoriáda – prima, sekunda, tercie

Matematický klokan – soutěž je rozdělena do kategorií podle věku a probíhá ve všech ročnících

Matematická olympiáda – soutěž je opět rozdělena do kategorií podle věku a probíhá ve všech ročnících gymnázia

Mezinárodní matematická soutěž Adama Riese – prima, soutěž organizuje Podkrušnohorské gymnázium, Most

Logická olympiáda – soutěž probíhá ve spolupráci s Mensou

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban