Maturita 2016/2017

Kritéria pro hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky - ve formátu .doc

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce 2016-17 - ve formátu .doc

Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Maturitní témata pro 3.části prac.listů - ve formátu .doc

MZ 2017 kalendář - ve formátu .docx

Maturitní_zpravodaj_39_16

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A NEPOVINNÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2017 - ve formátu .pdfTémata profilové části maturitní zkoušky

Ruský jazyk

Německý jazyk

Anglický jazyk

Základy společenských věd

Dějepis

Geografie

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informatika a výpočetní technikaSdělení ředitele školy profilová část MZ

Ve školním roce 2016/2017 budou žáci v souladu s § 79 školského zákona 561/2004 v platném znění v rámci profilové části maturitní zkoušky volit při dodržení níže uvedených pravidel z následujících předmětů:

Povinná zkouška:
RUJ, NEJ, ANJ, ZSV, DEJ, GEO, MAT, FYZ, CHE, BIO, INF

Nepovinná zkouška:
RUJ, NEJ, ANJ, ZSV, DEJ, GEO, MAT, MAT+, FYZ, CHE, BIO, INF

Pravidla pro volbu předmětů profilové části maturitní zkoušky:

• Není přípustné, aby žák maturitní zkoušku vykonával z předmětů, ze kterých maturoval ve společné části maturitní zkoušky.
• Povinnou zkoušku absolvuje žák ze dvou předmětů z nabídky předmětů povinné zkoušky.
• Žák si musí zvolit buď ve společné části maturitní zkoušky, nebo v povinné profilové maturitní zkoušce nejméně jeden cizí jazyk
• Pokud se žák rozhodne vykonat nepovinnou zkoušku, může si zvolit nejvýše dva předměty, ne však ty, ze kterých maturoval v rámci společné části maturitní zkoušky nebo v povinné části profilové maturitní zkoušky.

Určení termínu, formy a témat profilové části maturitní zkoušky:

Termín profilové části maturitní zkoušky:
Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky se budou konat současně s ústními zkouškami společné části maturitní zkoušky v jarním termínu v období 16.5. – 19.5.2017.

Forma zkoušek profilové části maturitní zkoušky:
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.

Témata profilové části maturitní zkoušky:
Jsou zveřejněna v této sekci ke všem předmětům mimo MAT+, kterou organizuje v rámci společné části CERMAT.

V Žatci dne 23.9.2016
PaedDr.Miroslav Řebíček
ředitel školy

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban