Návrat do sekce

Německý jazyk

Výuka německého jazyka na Gymnáziu v Žatci

Německý jazyk se vyučuje jako druhý cizí jazyk. Na víceletém gymnáziu od třídy tercie, na čtyřletém gymnáziu od prvního ročníku. Týdenní dotace jsou 3 vyučovací hodiny v kvartě, septimě, oktávě a ve 3. a 4. ročníku, 4 vyučovací hodiny v tercii, kvintě, sextě a 1. a 2. ročníku. Počet hodin je možné podle zájmu studentů navýšit v hodinách semináře v německém jazyce v septimě, oktávě, 3. a 4. ročníku.

Výuka probíhá v jazykových učebnách, žáci jsou rozděleni do skupin podle jazykové úrovně. Ta se zjišťuje na základě srovnávacích testů.

Používané učebnice:
víceleté gymnázium – d.leicht - nakladatelství Klett (www.klett.cz), Prima - nakladatelství Fraus (www.hueber.cz / www.fraus.cz)

čtyřleté gymnázium – d.leicht - nakladatelství Klett (www.klett.cz)

Vyučující: Mgr. Mária Zajícová
Mgr. Jindřiška Víznerová
Mgr. Jana Kubínová

Výměnné pobyty:
Studenti mají možnost účastnit se výměnného studentského pobytu v německém Reichenbachu. Studenti jsou ubytováni v německých rodinách, účastní se výuky a doprovodného programu. Mají možnost uplatnit své jazykové znalosti, nejenom v Německu, ale také při návštěvě německých studentů u nás. (viz sekce fotogalerie Reichenbach).
Výuka je zpestřována také pravidelnými exkurzemi do německy mluvících zemí. Studenti mají během studia možnost navštívit Vídeň, Berlín, Drážďany a další německá města. Program je upřesňován podle zájmu studentů a podmínek školy.

Další možnosti uplatnění jazykových kompetencí: Olympiáda v Nj – školní, okresní, krajské a celostátní kolo.

Adresa školy:

Gymnázium Žatec
Studentská 1075
438 01 Žatec

Kontakt:

Tel.: 415 740 592
Email: info@gymnaziumzatec.cz
Adresa datové schránky: xmwtvsk

Školní email:

outlook.office365.com

Profil zadavatele:

tenderarena.cz
</> with by Filip Urban